กองบิน 21  Home Of Eagle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. รับสมัครพนักงานถือถุงกอล์ฟ  รายละเอียด   ๒. รับสมัครจ้างบริหารร้านค้าภายในสนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน ๒๑  รายละเอียด   ๓. ชี้แจงการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน competency.rtaf.mi.th รอบ เม.ย.60  รายละเอียด   ๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  รายละเอียด   ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  รายละเอียด   ๖. รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเหมาบริกาาร จำนวน 4 อัตรา  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
  ๒. กองบิน ๒๑ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรม......
     
  ๓. กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบรอบ ๑๐๐ วั......
     
  ๔. รับคณะรองหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอ......
   
  ๕. พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๒๕๖๐......
   
  ๖. พิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช......
   
  ๗. รับคณะหัวหน้าสำนักงานอาเซี่ยนกองทัพอากาศ......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   รับสมัครพนักงานถือถุงกอล์ฟ [2017-01-19]  รายละเอียด 

  รับสมัครจ้างบริหารร้านค้าภายในสนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน ๒๑ [2017-01-19]  รายละเอียด 

  ชี้แจงการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน competency.rtaf.mi.th รอบ เม.ย.60 [2016-12-09]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2016-09-19]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2016-09-12]  รายละเอียด 

  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเหมาบริกาาร จำนวน 4 อัตรา [2016-08-25]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด