กองบิน 21  Home Of Eagle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. ประกาศกองบิน ๒๑ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสารเจ้า ชนิด ๑๕ %  รายละเอียด   ๒. รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตียมทหาร(ในส่วนของ ทอ.)ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด   ๓. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ทอ.  รายละเอียด   ๔. หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒๑  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. กองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
     
  ๒. กองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง......
     
  ๓. กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗......
     
  ๔. กองบิน ๒๑ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗......
   
  ๕. กองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง......
  alt 
  ๖. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ......
   
  ๗. ศูนย์บรรเทาสาธารภัย กองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   ประกาศกองบิน ๒๑ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสารเจ้า ชนิด ๑๕ % [2014-02-01]  รายละเอียด 

  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตียมทหาร(ในส่วนของ ทอ.)ประจำปี ๒๕๕๗ [2013-12-27]  รายละเอียด 

  รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ทอ. [2013-12-27]  รายละเอียด 

  หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒๑ [2010-09-03]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๒๒,๓๐๒๕ โรงกรองน้ำที่ ๒ บน.๒๑  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๑๐๘๒, ร.๑๐๘๓ ,ร.๑๐๘๔ และ ร.๑๐๘๑  รายละเอียด 

  ประกาศกองบิน ๒๑ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสารเจ้า ชนิด ๑๕%  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคาร โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒๑ฯ  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล กองบิน ๒๑ และสิ่งอำนวยความสะดวก  รายละเอียด 

  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณอาคารหน่วยบิน ๒๐๓๖ พร้อมรางระบายน้ำ  รายละเอียด 

  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3016 ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 2 (อุบลฯ)  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ  รายละเอียด 

 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด