กองบิน 21  Home Of Eagle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. การกระจายข่าวเพื่อป้องกัน อ.อุบัติเหตุ บน.21 ข้อมูลสภาพทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานี  รายละเอียด   ๒. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   ๓. ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   ๔. ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR  รายละเอียด   ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   ๖. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   ๗. ขอเชิญรับชมวีดีโอ "การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อน HEAT STROKE"  รายละเอียด   ๘. ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่อง  การเป็นทหารอาชีพ 
     
  ๒. กิจกรรมทัศนศึกษา  ตามรอยธรรมมะ ไหว้พระ ๙ วัด  ......
     
  ๓. ส่ง เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ......
     
  ๔. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ......
   
  ๕. กองบิน ๒๑ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา......
   
  ๖. หน่วยมิตรประชากองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน......
   
  ๗. กองบิน ๒๑ มอบถังบรรจุน้ำให้กับชุมชนบ้านคำไหล......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   การกระจายข่าวเพื่อป้องกัน อ.อุบัติเหตุ บน.21 ข้อมูลสภาพทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานี [2016-05-23]  รายละเอียด 

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2016-04-29]  รายละเอียด 

  ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2016-04-26]  รายละเอียด 

  ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR [2016-04-19]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2016-04-12]  รายละเอียด 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2016-04-04]  รายละเอียด 

  ขอเชิญรับชมวีดีโอ "การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อน HEAT STROKE" [2016-03-23]  รายละเอียด 

  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 [2016-02-09]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด