โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ บน.๒๑  รายละเอียด   ๒. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด   ๓. สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๑ ประกาศรับสมัคร พนักงานถือถุงกอล์ฟ  รายละเอียด   ๔. ประกาศ สนามกอล์ฟ กองบิน 21 รับสมัครพนักงานทำความสะอาด สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  รายละเอียด   ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด   ๖. กองบิน ๒๑ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ) เป็นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.  รายละเอียด   ๗. ชี้แจงการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน competency.rtaf.mi.th รอบ เม.ย.60  รายละเอียด   ๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  รายละเอียด   ๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  รายละเอียด   ๑๐. รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเหมาบริกาาร จำนวน 4 อัตรา  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. กองบิน ๒๑ จัดการอบรมโครงการสนทนาพาเพลิน ประจำปี ๒๕๖๐
     
  ๒. กองบิน ๒๑ ร่วมพิธี ปล่อยขบวนประชาชนของจังหวัดอุบลราชธานี ในการเดินทางเ......
     
  ๓. รับคณะรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ......
     
  ๔. กองบิน ๒๑ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ครบรอบปีที......
  alt 
  ๕. กองบิน ๒๑ จัดโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัต......
   
  ๖. กองบิน ๒๑ ร่วมงาน สภากาแฟอุบลราชธานี......
   
  ๗. กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ บน.๒๑ [2017-05-03]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ [2017-04-20]  รายละเอียด 

  สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๑ ประกาศรับสมัคร พนักงานถือถุงกอล์ฟ [2017-04-10]  รายละเอียด 

  ประกาศ สนามกอล์ฟ กองบิน 21 รับสมัครพนักงานทำความสะอาด สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ [2017-04-05]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ [2017-03-31]  รายละเอียด 

  กองบิน ๒๑ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ) เป็นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. [2017-03-28]  รายละเอียด 

  ชี้แจงการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน competency.rtaf.mi.th รอบ เม.ย.60 [2016-12-09]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2016-09-19]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2016-09-12]  รายละเอียด 

  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเหมาบริกาาร จำนวน 4 อัตรา [2016-08-25]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด