กองบิน 21  Home Of Eagle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. ประกาศกองบิน ๒๑ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสารเจ้า ชนิด ๑๕ %  รายละเอียด   ๒. รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตียมทหาร(ในส่วนของ ทอ.)ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด   ๓. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ทอ.  รายละเอียด   ๔. หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒๑  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร
     
  ๒. รับคณะผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกำลังพล......
     
  ๓. รับคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง กองบิน ๒๑......
  alt   
  ๔. รับคณะผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ......
   
  ๕. นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมข้าราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบ......
   
  ๖. กองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง......
   
  ๗. กองบิน ๒๑ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   ประกาศกองบิน ๒๑ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสารเจ้า ชนิด ๑๕ % [2014-02-01]  รายละเอียด 

  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตียมทหาร(ในส่วนของ ทอ.)ประจำปี ๒๕๕๗ [2013-12-27]  รายละเอียด 

  รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ทอ. [2013-12-27]  รายละเอียด 

  หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒๑ [2010-09-03]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๒๒,๓๐๒๕ โรงกรองน้ำที่ ๒ บน.๒๑  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๑๐๘๒, ร.๑๐๘๓ ,ร.๑๐๘๔ และ ร.๑๐๘๑  รายละเอียด 

  ประกาศกองบิน ๒๑ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสารเจ้า ชนิด ๑๕%  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคาร โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒๑ฯ  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล กองบิน ๒๑ และสิ่งอำนวยความสะดวก  รายละเอียด 

  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณอาคารหน่วยบิน ๒๐๓๖ พร้อมรางระบายน้ำ  รายละเอียด 

  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3016 ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 2 (อุบลฯ)  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ  รายละเอียด 

 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด