กองบิน 21  Home Of Eagle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  รายละเอียด   ๒. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  รายละเอียด   ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1  รายละเอียด   ๔. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กองบิน ๒๑ ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  รายละเอียด   ๕. การกระจายข่าวเพื่อป้องกัน อ.อุบัติเหตุ บน.21 ข้อมูลสภาพทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานี  รายละเอียด   ๖. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   ๗. ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   ๘. ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR  รายละเอียด   ๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   ๑๐. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   . ขอเชิญรับชมวีดีโอ "การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อน HEAT STROKE"  รายละเอียด   . ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. รับคณะตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย
     
  ๒. รับคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ......
     
  ๓. กองบิน ๒๑ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล......
     
  ๔. พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๒ ทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๙......
   
  ๕. พิธีปิดการฝึกส่งกำลังบำรุง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๙ ( Log Ex 16 )......
   
  ๖. พิธีมอบทุนการศึกษา กองบิน ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๙......
   
  ๗. การฝึกส่งกำลังบำรุง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๙ ( Log Ex 16 )......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง [2016-06-22]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง [2016-06-17]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 [2016-06-13]  รายละเอียด 

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กองบิน ๒๑ ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท [2016-05-28]  รายละเอียด 

  การกระจายข่าวเพื่อป้องกัน อ.อุบัติเหตุ บน.21 ข้อมูลสภาพทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานี [2016-05-23]  รายละเอียด 

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2016-04-29]  รายละเอียด 

  ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2016-04-26]  รายละเอียด 

  ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR [2016-04-19]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2016-04-12]  รายละเอียด 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2016-04-04]  รายละเอียด 

  ขอเชิญรับชมวีดีโอ "การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อน HEAT STROKE" [2016-03-23]  รายละเอียด 

  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 [2016-02-09]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด