ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข. ๑๘ ข/ค
พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข. ๑๘ ข/ค
และ ประชุม Program Menagement Review ครั้งที่ ๗ (PMR 7 ) ณ กองบิน ๒๑
ระหว่างวันที่ ๖   ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ


alt

alt

alt

alt

alt