ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 21

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองบิน 21

 

button

 

S 19275787

 

 

 
 
กองบิน ๒๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา
ในตำแหน่ง พนักงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ กองบิน ๒๑ เพศชาย/หญิง 
      
- ผู้สมัครต้องมีอายุ ๑๘ – ๔๐ ปี
 
- ค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท (ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ)
 
- คุณวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ ก.ย.๖๑ 
 
 
******************การรับสมัคร  รับสมัครที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑**********************
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๔๕ ๒๔๓ ๐๙๐ ต่อ ๔๓๒๒๓
 
 
 
button
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ช่างสี ช่างประปา และพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ)

 

 

button

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 
 
 
button
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง

บรรจุเป็นนายทหารประทวน กองบิน ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง ช่างสี ช่างประปา และ พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ)

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

 

button

ประกาศคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง

บรรจุเป็นนายทหารประทวน กองบิน ๒๑

 

 

button buttonbutton

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

job13

 

button

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

jobwing21 061260

 

button

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56