ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ภาควิชาการ)

ใน 24 ธ.ค.61 รายละเอียดตามประกาศฯ

 

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

button

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพท์ กองบิน ๒๑ จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒๑ จำกัด
 
 
button
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ คณะอนุกรรมการสวัสดิการ กอง บิน ๒๑

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจ้างบริหารร้านค้าภายในพื้นที่กิจการสนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน ๒๑

และภายในพื้นที่กิจการสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน ๒๑

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพท์ กองบิน ๒๑ จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒๑ จำกัด
 
 
button
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพท์ กองบิน ๒๑ จำกัด
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒๑ จำกัด
 
 
button
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 21

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองบิน 21

 

button

 

S 19275787

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56